top of page

מחירון

שעת חזרה (מינימום שעתיים)............. ₪90

שעת חזרה (מעל 7 נגנים).................. ₪110

הקלטת חזרה עד שלוש שעות...............₪70

שעת אולפן (הקלטת ערוצים)..............₪200

שעת מיקס .....................................₪150

גיטרה חשמלית גיבסון SG (לכל החזרה).₪70

גיטרה בס פנדר פרסיז'ן (לכל החזרה)....₪70

השכרת ציוד תאורה (8 שעות).............₪150

צילום וידיאו התקשרו לפרטים

כל המחירים כוללים מע"מ

ביטול חזרה בהתראה

של 72 שעות מראש

אחרת חיוב מלא 

 

 
 
 
bottom of page