top of page

מחירון

שעת חזרה (מינימום שעתיים)...................... ₪85

שעת חזרה (מעל 7 נגנים)........................... ₪100

הקלטת חזרה (שלוש שעות)..........................₪70

שעת אולפן (הקלטת ערוצים).......................₪170

שעת מיקס ..............................................₪120

ריאמפינג ................................................₪100

גיטרה חשמלית גיבסון SG (לכל החזרה)..........₪50

גיטרה בס פנדר פרסיז'ן (לכל החזרה).............₪50

השכרת ציוד תאורה (8 שעות).......................₪150

צילום וידיאו התקשרו לפרטים

 

ביטול חזרה בהתראה

של 72 שעות מראש

אחרת חיוב מלא 

 

bottom of page