top of page

מחירון

שעת חזרה (מינימום שעתיים)............... ₪85

שעת חזרה (מעל 7 נגנים).................... ₪100

הקלטת חזרה (שלוש שעות)..................₪70

שעת אולפן (הקלטת ערוצים)...............₪170

שעת מיקס .....................................₪150

גיטרה חשמלית גיבסון SG (לכל החזרה)..₪50

גיטרה בס פנדר פרסיז'ן (לכל החזרה)....₪50

השכרת ציוד תאורה (8 שעות).............₪150

צילום וידיאו התקשרו לפרטים

 

ביטול חזרה בהתראה

של 72 שעות מראש

אחרת חיוב מלא 

 

 
 
 
 
 
bottom of page